Thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương

Thành phố được lập trên cơ sở thị xã Tân Uyên với 10 phường, hai xã, tổng diện tích gần 192 km2 và 466.000 người. Nghị quyết thành lập thành phố Tân Uyên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chiều 13/2. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thị xã Tân Uyên...