Có thể lùi lộ trình siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

Ngân hàng Nhà nước xem xét lùi lộ trình “siết” tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn.

Có thể lùi lộ trình siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

 Ngân hàng Nhà nước xem xét lùi lộ trình “siết” tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn.

 

Có thể lùi lộ trình siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn.

Do vậy, việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn từ mức 40% về 37% kể từ ngày 01/10/2020 theo lộ trình tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn.

Do đó, để đảm bảo thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì dư nợ trung dài hạn ổn định cho khách hàng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng có thể xem xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn theo 02 phương án.

Phương án 1 là lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ này thêm 6 tháng. Cụ thể, từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/3/2021 là 40%. Từ ngày 1/4/2021 đến hết ngày 31/3/2022 còn 37%. Từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/3/2023 còn 34%; từ ngày 1/4/2023 còn 30%.

Phương án 2 là lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ này thêm 1 năm với lộ trình từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 là 40%. Từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022 còn 37%. Từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023 còn 34%. Từ ngày 1/10/2023 còn 30%.

Chủ đề: Thông tư 36 siết tín dụng bất động sản

Khánh Duyên Lê Thị

lethihongkhanhdnvn@gmail.com

0913803338

  Bình luận

  Bài viết liên quan

  Rosa Riverside Complex - kết nối giá trị tương lai

  Con mắt tinh tường của người xưa đã nhận ra vị thế quan trọng trong kết nối giao thương...

  Xem thêm

  Giao dịch bất động sản công nghiệp bị đình trệ

  Nhà đầu tư nhất là nhà đầu tư cá nhân không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao, vì c...

  Xem thêm