Đẩy nhanh thủ tục pháp lý, xây dựng dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Quảng Nam có công văn đôn đốc thực hiện các thủ tục pháp lý, triển khai xây dựng các dự án ĐTXD tại khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc.

Đẩy nhanh thủ tục pháp lý, xây dựng dự án tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

Quảng Nam có công văn đôn đốc thực hiện các thủ tục pháp lý, triển khai xây dựng các dự án ĐTXD tại khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc.

Kiến nghị xử lý cán bộ liên quan đến sai phạm hơn 70.000 m2 đất tại Quảng Nam

Quảng Nam: Xe máy đang chạy bỗng cháy trơ khung

Quảng Nam: Điều chỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn

Quảng Nam: Công bố kết luận thanh tra việc mua máy xét nghiệm Covid-19

Sữa học đường Quảng Nam: Học sinh miền núi được uống sữa miễn phí

Theo công văn số 1047/SXD-QLHT gửi chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới (ĐTM) Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết:

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, đảm bảo các dự án được triển khai đầu tư đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn thực hiện các nội dung.

Đối với các dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư các dự án khẩn trương lập thủ tục gửi Sở Xây dựng đề nghị chấp chuận chủ trương đầu tư dự án, thành phần hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 1643/SXD-QLHT ngày 10/10/2019.

e769499f5541a81ff150

Dự án Rosa Riverside Complex là một trong những dự án sớm đẩy nhanh đầu tư xây dựng vào thời điểm này tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện các nội dung:

Tổ chức rà soát sự phù họp quy hoạch chi tiết (1/500) của các dự án với Hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ- UBND ngày 26/4/2019 (Quyết định 1253).

Trường hợp các dự án có quy hoạch chi tiết chưa phù họp quy hoạch phân khu điều chỉnh, chưa đảm bảo khả năng khóp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, xử nước nước thải...); Đề nghị chủ đầu tư các dự án phối họp UBND thị xã Điện Bàn tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án, lập thủ tục trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định.

Trường hợp sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án có điều chỉnh ranh giới, cơ cấu sử dụng đất, đề nghị chủ đầu tư tổ chức lập thủ tục gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Đối với các dự án có quy hoạch chi tiết (1/500) phù hợp với quy hoạch phân khu điều chỉnh tại Quyết định 1253 nêu trên, đề nghị chủ đầu tư các dự án.

Các dự án đã được thẩm định thiết kế (do Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc thực hiện trước đây): Rà soát hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định trước đây; báo cáo Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp các nội dung không phù hợp với quy hoạch phân khu điều chỉnh; chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật xây dựng trước khi triển khai thực hiện.

Các dự án chưa được thẩm định thiết kế: Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công các dự án gửi Sở Xây dựng thẩm định theo quy định. Trong quá trình thực hiện tổ chức lập dự án, khảo sát, thiết kế cần lưu ý vấn đề khớp nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, thực hiện thủ tục đấu nối giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải; đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt PCCC các dự án theo quy định.

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Đề nghị chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển Quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai và hướng dẫn của Sở Xây dựng tại các văn bản: số 476/SXD-QLHT ngày 26/5/2017, số 473/SXD-QLHT ngày 27/4/2018, số 384/SXD-QLHT ngày 25/3/2019, số 1157/SXD-QLHT ngày 24/7/2019.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng của các dự án, đề nghị chủ đầu tư các dự án báo cáo Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn để được hướng dẫn giải quyết.

Sở Xây dựng tỉnh cũng giao Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư các dự án ĐTXD khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo các nội dung trên, kịp thời xử lý và báo cáo Giám đốc Sở các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng các dự án.

Khánh Duyên Lê Thị

lethihongkhanhdnvn@gmail.com

0913803338

  Bình luận

  Bài viết liên quan

  Kịch nào cho kinh tế Việt Nam năm 2020?

  CafeLand - Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trong trường hợ...

  Xem thêm

  Đà Nẵng: Hơn 420 tỉ đồng mở rộng sân bay quốc tế

  CafeLand – Dự án mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 2 về phía bắc Cảng hàng không quốc tế...

  Xem thêm