Home Land Group

Tuyển Dụng

03/05/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Bạn đam mê công việc kinh doanh, bạn đam mê kiếm tiền?
Bạn hào hứng chinh phục những thách thức về doanh số cá nhân?
Bạn muốn nắm bắt cơ hội làm giàu và phát triển bản thân?
Bạn có niềm đam mê Bất động sản? 

19/04/2019

TRỢ LÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Bạn đam mê công việc kinh doanh, bạn đam mê kiếm tiền?
Bạn hào hứng chinh phục những thách thức về doanh số cá nhân?
Bạn muốn nắm bắt cơ hội làm giàu và phát triển bản thân?
Bạn có niềm đam mê Bất động sản? 

19/04/2019

NHÂN VIÊN SALE ADMIN

Bạn đam mê công việc quản lý hồ sơ pháp lý ?
Bạn hào hứng chinh phục những thách thức về kiểm tra, kiểm soát?
Bạn muốn nắm bắt cơ hội làm giàu và phát triển bản thân?
Bạn có niềm đam mê Bất động sản?

19/04/2019

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Bạn đam mê công việc kinh doanh, bạn đam mê kiếm tiền?
Bạn hào hứng chinh phục những thách thức về doanh số cá nhân?
Bạn muốn nắm bắt cơ hội làm giàu và phát triển bản thân?
Bạn có niềm đam mê Bất động sản? 

19/04/2019

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Bạn đam mê công việc kinh doanh, bạn đam mê kiếm tiền?
Bạn hào hứng làm trưởng nhóm, thử thách doanh số của cả đội?
Bạn muốn nắm bắt cơ hội làm giàu và phát triển bản thân?
Bạn có niềm đam mê Bất động sản? 

0901.985.528